En verder…

Nu bekend is hoe het geluid van een enkele druppel ontstaat, kunnen situaties onderzocht worden waarin het geluid dichterbij dat van echte regen komt. Aangezien niet alle regendruppels even groot zijn en even snel invallen, is het aan te bevelen te onderzoeken hoe het geluid afhangt van verschillen in invalsnelheid, druppelgrootte en belgrootte. Een volgende stap richting echte regen kan gemaakt worden door te onderzoeken of er nieuwe effecten optreden wanneer meerdere druppels tegelijkertijd invallen op het wateroppervlak. Een goed aanknopingspunt hiervoor is de paper van Barry B. Ma, Jeffrey A. Nystuen en Ren-Chieh Lien genaamd “Prediction of underwater sound levels from rain and wind” uit 2005.

Verder...

Verder…

Daarnaast kan het geluid van één druppel nauwkeuriger onderzocht worden. Er kan wellicht een dempingsfactor bepaald worden voor de oscillatie van de bel, aangezien het geluidssignaal langzaam uitdooft. Ook kan het geluid van de impact verder onderzocht worden door te kijken naar de afhankelijkheid van de druppelgrootte en de fysische oorzaak van dat geluid.