Fysica van druppels

Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek

Wanneer een druppel op een vloeistofoppervlak valt, kan onder water geluid ontstaan. Dit geluid wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de impact van de druppel. Daarnaast kan een bel in de vloeistof ontstaan. Deze bel gaat na een initiële uitwijking pulseren en gedraagt zich bij benadering als een harmonische oscillator. Daarvoor kan een resonantiefrequentie afgeleid worden die afhangt van verscheidene stofeigenschappen en de belgrootte. Er ontstaat onder water een geluidsgolf van dezelfde frequentie. Deze dooft lineair uit met de afstand tot de bel.

Een oscillerende bel produceert geluidsgolven

Een oscillerende bel produceert geluidsgolven

Niet elke druppel vormt echter een bel. Alleen wanneer een druppel een cavity vormt die zo diep en smal is dat een capillaire golf het onderste deel kan afsluiten van alle andere lucht, wordt een bel gevormd. Er kan Fourieranalyse worden gebruikt om de resonantiefrequentie van de bel uit het gemeten geluidssignaal af te leiden.

Meer over…