In het lab

De experimenten zijn uitgevoerd in één van de laboratoria van de vakgroep Physics of Fluids van de Universiteit Twente.

Apparatuur

Apparatuur van het experiment.

Voor het beantwoorden van de vragen over het geluid van druppels, wordt er geëxperimenteerd met waterdruppels die in een bak met water vielen. Het beeld van de vervormende vloeistof wordt tegelijkertijd met het geluid geregistreerd en opgeslagen. Het vertraagd afspelen van beide opnamen biedt de mogelijkheid de oorzaak van het geluid nauwkeurig te onderzoeken. Daarnaast kan Fourieranalyse op het geluidssignaal worden toegepast om te achterhalen welke frequenties het bevat. Deze frequentie kan worden vergeleken met de verwachting op basis van de theorie en de belgrootte, die we met behulp van de filmbeelden bepalen.

Meer over…