Onzekerheden

De experimenten die uitgevoerd worden leveren voornamelijk kwalitatieve informatie op. Het is dus niet relevant om een uitgebreide mathematische foutverwerking uit te werken. Toch moet er rekening gehouden worden met enkele factoren die het experiment kunnen beïnvloeden. Het belangrijkste aspect hierin is de geluidsmeting. Er kan eventueel achtergrondgeluid gemeten worden, wat geproduceerd wordt door een computer, een ander experiment of de luchtverversing in het lab. Daarnaast kan het aanstoten van de opstelling trillingen veroorzaken die de geluidsmeting beïnvloeden.

De achtergrondgeluiden blijken verwaarloosbaar klein te zijn en kunnen dus genegeerd worden. Het signaal dat ontstaat door andere trillingen is echter niet klein, er is dus rekening mee gehouden dat wanneer een experiment uitgevoerd werd de opstelling slechts aangeraakt werd om een druppel te laten vallen.

Een ander belangrijk aspect is de koppeling van een tijd in video aan een tijd in audio. Met behulp van een delay zijn verschillende vertragingen aan beide signalen meegegeven. Deze vertragingen zijn echter bekend en hierdoor is het alsnog mogelijk tijdstippen aan elkaar te koppelen. Er kan echter ook een vertraging in de meetapparatuur optreden. De mate van vertraging is echter waarschijnlijk niet significant en bovendien niet goed meetbaar.

Tot slot wordt er uitgegaan van standaardwaarden voor druk en dichtheid van water in het opstellen van de hypothese. Het is echter niet zeker of deze waarden inderdaad kloppen in de situatie van de vallende druppel.

Meer over…