Sound of Rain

Sinds het begin van de twintigste eeuw is er veel onderzoek gedaan naar het geluid dat geproduceerd wordt door druppels die een vloeistofoppervlak raken. In deze jaren werd voornamelijk geprobeerd een theoretische verklaring voor het fenomeen te vinden. Een belangrijk resultaat uit deze periode is de benadering van de resonantiefrequentie van een oscillerende bel door Marcel Minnaert [1].  Naarmate de filmapparatuur en geluidsopnameapparatuur zich verder ontwikkelde werd steeds meer praktisch onderzoek gedaan. Het geluid bleek voornamelijk te ontstaan door de impact van de druppel op het oppervlak en door oscillaties van bellen in het water [2].

Jet die ontstaat nadat een druppel in het water valt

Een jet van een druppel die het water raakt.

Kennis van het geluid dat onder water ontstaat door vallende druppels is van groot belang voor de maritieme wereld. Hier wordt veel met akoestische meetapparatuur gewerkt, zoals sonar. Een flinke regenbui kan het meetsignaal verstoren. Het is dan van belang om de verstoring te kunnen koppelen aan het geluid van regen, waarvoor kennis over dit geluid noodzakelijk is.

Meer over…

Referenties

[1]: M. Minnaert, “On musical air-bubbles and the sounds of running water”, Philos. Mag. 16, 235-248 (1933)
[2]: G. J. Franz, “Splashes as Sources of Sound in Liquids”, J. Acoust. Soc. Am. 31, 1080-1096 (1959)